Από 1/1/2018 καταβάλλεται το επίδομα παιδιού, όπως μετονομάσθηκε το ήδη καταβαλλόμενο ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων.

Στο πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το επίδομα ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας και το εισόδημα.

Όπως μάλιστα επισημαίνει η ΑΣΠΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων) και το τελευταίο εναπομένον πολυτεκνικό επίδομα καταργήθηκε.

Συγκεκριμένα το ειδικό επίδομα τριτέκνων-πολυτέκνων, που αντικατέστησε το πολυτεκνικό επίδομα, καταργήθηκε στις 18/1/2018, ενώ η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, το επίδομα τρίτου τέκνου και η εφάπαξ παροχή ύψους 2.000 € για κάθε νέο τέκνο είχαν ήδη καταργηθεί από 1/11/2012.

 

Tags: