Υψηλό είναι το επίπεδο της μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα.

Βάσει των στοιχείων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τον Μάιο του 2017, 3 στους 10 μισθωτούς εργάζονταν τον περασμένο Μάιο υπό μερική απασχόληση.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των απασχολούμενων με μερική απασχόληση ανήλθε σε 636.424 μισθωτούς (29,66% του συνόλου) και η μέση απασχόληση ήταν 16,59 μέρες ασφάλισης.

Ο μέσος μισθός τους ανέρχεται σε μόλις 389,65 ευρώ.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 1.152,19 ευρώ.

Tags: