Πολύ μακριά από τα επιθυμητά αποτελέσματα βρίσκεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός, δημιουργώντας έτσι νέους πονοκεφάλους στις επιχειρήσεις με οφειλές.

Ειδικότερα, από τις 15.500 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε έξι μήνες μόνο το 1% έχει ρυθμιστεί, δηλαδή… 15!

Το συνολικό χρέος των εταιρειών που έκαναν αίτηση υπαγωγής ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι, παρέμεινε... ευσεβής πόθος η ανάσα που ήλπιζαν να πάρουν οι τράπεζες από τη διευθέτηση μέρους των κόκκινων δανείων και την ελάφρυνση του χαρτοφυλακίου τους.

Tags: