Το Eurogroup θα ενημερώσουν ο  Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας  Ευκλείδης Τσακαλώτος και οι θεσμοί (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), στη συνεδρίαση της Παρασκευής 15 Σεπτεμβρίου, σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά το εν εξελίξει πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας καθώς και για τα σχέδια που συνδέονται με την επικείμενη τρίτη επανεξέταση του προγράμματος, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Star στις Βρυξέλλες Θάνος Αθανασίου.     

Θεματική συζήτηση: οικονομική ανθεκτικότητα στην ΟΝΕ

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την έννοια της οικονομικής ανθεκτικότητας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και θα εξετάσουν ποιοι τομείς πολιτικής πρέπει να αντιμετωπιστούν στην ευρωζώνη για την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας. Η συζήτηση αυτή θα αποτελέσει τον οδηγό των θεματικών συζητήσεων της Ευρωομάδας σχετικά με την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στο μέλλον.

Η οικονομική ανθεκτικότητα αφορά την ικανότητα μιας χώρας να αποτρέπει και να αντιμετωπίζει οικονομικές διαταραχές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη ζώνη του ευρώ, όπου οι χώρες μοιράζονται ένα κοινό νόμισμα και είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετες, η δε έλλειψη οικονομικής ανθεκτικότητας σε μια χώρα μπορεί γρήγορα να επιφέρει σοβαρές συνέπειες σε άλλες οικονομίες της ζώνης του ευρώ.

Tags: