Η δραματική κατάσταση που βιώνουν οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας αποτυπώνεται και στην αδυναμία υλοποίησης των  προγραμμάτων ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Είναι ενδεικτικό  ότι δύο προγράμματα που αφορούν ανέργους άνω των 50 ετών παραμένουν ανοιχτά επί 6 μήνες και οι επιχειρήσεις δεν τα αξιοποιούν Συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο είναι ανοιχτά προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 15.000 ανέργων άνω των 50 ετών.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά στις ηλικίες 55-64 η ανεργία από 15,9% το 2013, ανέβηκε στο 17,6% το 2015, στο 18,5% το 2016 και στο 19,8% τον Μάιο του 2017 που είναι και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Δηλαδή αυξήθηκε κατά 3,9 μονάδες από το 2013.

Αναλύοντας τα στοιχεία βλέπει κανείς ότι οι εργοδότες απολύουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και παίρνουν νέους part time με μισθούς 200-300 ευρώ. Κάτι που αποδεικνύεται από την μείωση του ποσοστού της ανεργίας στις ηλικίες 15-24 στο 44,4%.

Να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση φτάνει τα 398 ευρώ μικτά τον μήνα.

 

 

Tags: