Το πρόγραμμα της ρύθμισης των 100 δόσεων ανακοινώνουν ο ένας μετά τον άλλο οι δήμοι της χώρας.

Τόσο σε αυτούς που δεν έχουν ενταχθεί στη προηγούμενη ρύθμιση όσο και σε εκείνους που έχουν ενταχθεί και αν πάνε να αποπληρώσουν τη ρυθμισμένη οφειλή τους, μέχρι τώρα τους έκαναν έκπτωση 70% στα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις, ενώ πλέον η νέα ρύθμιση προσφέρει απαλλαγή 100% από πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Έτσι, οι δήμοι της χώρας ξεκίνησαν να ανακοινώνουν τη ρύθμιση χρεών σε έως και 100 δόσεις με βάση το αρ. 52 του Ν.4483/2017.

Με αυτή δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α' βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία (τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κλπ.), τις ήδη βεβαιωμένες και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017, κατόπιν αιτήσεως εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Ο νόμος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 31/07/2017.

Οι ρυθμίσεις γίνονται κατά ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ανάλογα με το αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν.

Συγκεκριμένα:

α) με εφάπαξ καταβολή απαλείφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις.
β) από (2) έως (24) δόσεις , 80% ποσοστό απαλλαγής
γ) από (25) έως (48) δόσεις ,70% ποσοστό απαλλαγής.
δ) από (49) έως (72) δόσεις , 60% ποσοστό απαλλαγής.
ε) από (73) έως (100) δόσεις, απαλλαγή ποσοστού 50%. 

Οι δόσεις είναι μηνιαίες με ελάχιστη δόση των (20) ευρώ εκτός από την τελευταία που μπορεί να είναι μικρότερη.