Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των ομολογιών του 5ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.000.000 ομολογιών του ελληνικού δημοσίου, πενταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 4,375%, ISIN GR0114029540, εκδόσεως 01.08.2017 και ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ.