Για άλλα δύο έτη (συνολικά 7) παρατείνεται η ισχύς των πινάκων επιτυχόντων Πυροσβεστών που προσλαμβάνονται, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, για την κάλυψη των προβλεπόμενων -σύμφωνα με το Ν. 3938/2011- θέσεων.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ, από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Η διάταξη, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί η στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος με έμπειρο προσωπικό.