Λιγότεροι από 2 στους 10 Έλληνες πολίτες δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την κυβέρνηση, με την Ελλάδα να είναι η μία από τις τέσσερις χώρες με την μεγαλύτερη απώλεια εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση (μαζί με τις Χιλή, Φινλανδία και Σλοβενία).

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ Government at a Glance 2017, μόλις το 13% των πολιτών δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την κυβέρνηση και μάλιστα η Ελλάδα, η Χιλή, η Φινλανδία και η Σλοβενία είναι οι χώρες που ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει κατακόρυφη πτώση.

Συνολικά στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις κυβερνήσεις τους μειώθηκε στο 42% το 2016 από 45% το 2007.

Εμπιστεύονται δικαιοσύνη και αστυνομία οι Έλληνες;

Όπως προκύπτει από την ίδια έκθεση οι Έλληνες εμπιστεύονται σε ποσοστό 42% την Δικαιοσύνη, 69% την Αστυνομία, σε ποσοστό 31% το Εθνικό Σύστημα Υγείας και 44% την Παιδεία που παρέχει το κράτος.

Στον τομέα της Υγείας ο μέσος όρος εμπιστοσύνης στα άλλα κράτη είναι 70%, στην Παιδεία 67% και στη Δικαιοσύνη 55%.

Τέλος, σημαντικές αλλαγές σημειώθηκαν στη σύνθεση των δημοσίων δαπανών στις χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) μετά την κρίση, αναφέρει νέα έκθεση του Οργανισμού (Government at a Glance 2017).

Όσον αφορά τις δαπάνες της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκαν –σύμφωνα με την ίδια έρευνα- πέρυσι στο 49% του ΑΕΠ από 54,1% το 2009 και 47,1% το 2007.