Η λυπητερή για εκείνους που έως τώρα δεν είχαν μπει στο σύστημα του ΕΦΚΑ έρχεται αύριο Παρασκευή, καθώς θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης τα ειδοποιητήρια… «φαντάσματα», καλώντας τους υπόχρεους να καταβάλουν τις εισφορές του Μαίου 2017.

Πρόκειται για 50.000 ειδοποιητήρια που αφορούν σε επαγγελματίες που έκαναν έναρξη επαγγέλματος το 2017 ή είχαν κλείσει τα βιβλία τους κι έκαναν επανέναρξη δραστηριότητας. Επίσης αφορούν και τις περιπτώσεις επαγγελματιών, που λόγω διπλοεγγραφών και λαθών δεν είχαν λάβει μέχρι τώρα ειδοποιητήρια για την πληρωμή εισφορών.

Μέσα στο επόμενο διάστημα μάλιστα ο ΕΦΚΑ θα βγάλει ανακοίνωση με την οποία θα ορίζει πώς θα καταβληθούν οι δόσεις που έχουν μαζευτεί από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2017.

Ίδιος επίσης είναι ο αριθμός των ειδοποιητηρίων που εξαφανίστηκαν από το σύστημα το δεύτερο τρίμηνο του 2017 ως αποτέλεσμα της διόρθωσης των λαθών που είχαν γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Έτσι στο δεύτερο τρίμηνο του έτους αναρτήθηκαν 1.377.000 ειδοποιητήρια έναντι 1.422.000 το πρώτο. Η διόρθωση λαθών αφορούσε σε ελεύθερους επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους, πέρασαν στη μισθωτή εργασία ή στην παράλληλη ασφάλιση.

Από τον Οκτώβριο του 2017 ο ΕΦΚΑ θα αρχίσει να αναρτά τα ειδοποιητήρια με τις διορθωμένες εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών με βάσει τις εκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις του 2016.

Tags: