Τα πάνω κάτω έρχονται στα χαράτσια του ΕΦΚΑ για 400.000 επαγγελματίες, αγρότες και επιστήμονες, καθώς σε αυτούς θα πρέπει να επιστραφούν έως και 2.765 ευρώ από τα χαράτσια που πλήρωσαν στο επτάμηνο του 2017, αφού οι πραγματικές τους εισφορές με το εισόδημα του 2016 βγαίνουν μικρότερες.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει το χαράτσι των εισφορών, αφού τα εισοδήματα που δηλώνουν εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες για το 2016 είναι σημαντικά μειωμένα από το 2015 και αυτό έχει σαν συνέπεια να πέφτουν και οι πραγματικές εισφορές που οφείλουν στο ΕΦΚΑ.

Μάλιστα η μείωση των εισοδημάτων του 2016 ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και το 35%.

Όσοι λοιπόν δήλωσαν λιγότερα το 2016 θα πρέπει να πάρουν πίσω μέρος των εισφορών τους, όχι μόνο με συμψηφισμό, δηλαδή με μικρότερα χαράτσια τους επόμενους μήνες, αλλά και μέσω επιστροφής χρημάτων γιατί πολλοί έχουν ήδη προκαταβάλει ακόμα και τις ετήσιες εισφορές του 2017, αφού αποδεικνύεται ότι πληρώνουν με καπέλο έως και 76%.

Ο νόμος ορίζει ότι η βάση υπολογισμού είναι το εκκαθαρισμένο εισόδημα του πιο πρόσφατου οικονομικού έτους, δηλαδή οι εισφορές του 2017 βγαίνουν με το εισόδημα του 2016, αφού εκκαθαριστεί.

Παραδείγματα

  • Αγρότης με εισόδημα 13.716 ευρώ το 2015 πληρώνει στο ΕΦΚΑ 242 ευρώ το μήνα. Το εισόδημα που απέκτησε το 2016 είναι 7.774 ευρώ που σημαίνει ότι η εισφορά του 2017 επανυπολογίζεται στα 137 ευρώ το μήνα. Μέχρι τώρα δηλαδή πληρώνει καπέλο 76%. Η διαφορά που οφείλει να του επιστρέψει ο ΕΦΚΑ ή να την συμψηφίσει με μελλοντικές εισφορές είναι 105 ευρώ το μήνα και 735 ευρώ το επτάμηνο. Αν δεν κάνει τον συμψηφισμό άμεσα, τότε ο αγρότης έχει κάθε λόγο να σταματήσει να πληρώνει το χαράτσι στον ΕΦΚΑ για όλο το 2017 με βάση τις εισφορές που αναλογούν στο εισόδημα του 2016. Στο επτάμηνο έχει πληρώσει 1.694 ευρώ με αρχική εισφορά των 242 ευρώ (242Χ7=1.694). Με το εκκαθαρισμένο εισόδημα του 2016 η πραγματική εισφορά για το 2017 είναι 137 ευρώ το μήνα και 1.644 ευρώ για όλο το χρόνο (137Χ12=1.644).
  • Φαρμακοποιός πληρώνει εισφορά 995 ευρώ το μήνα γιατί υπολογίστηκε με το εισόδημα του 2015 που ήταν 59.991 ευρώ. Το εισόδημα του 2016 όμως είναι 20% χαμηλότερο, στα 38.837 ευρώ και η πραγματική εισφορά για το 2017 βγαίνει στα 600 ευρώ το μήνα με 26,95% που του χρεώνει ο ΕΦΚΑ. Στο επτάμηνο κατέβαλε 6.965 ευρώ (995Χ7=6.965), ενώ με το εισόδημα του 2016 βγαίνει να πληρώσει 4.200 ευρώ (600Χ7=4.200). Μέχρι τώρα δηλαδή πληρώνει χαράτσι με καπέλο 66%. Η διαφορά που πρέπει να του επιστραφεί ή  συμψηφιστεί από τον ΕΦΚΑ για αυτό το επτάμηνο είναι 2.675 ευρώ.
  • Ατομική επιχείρηση με εισόδημα 27.996 ευρώ το 2015 πληρώνει χαράτσι 639 ευρώ, ενώ η εισφορά με το εισόδημα του 2016 που είναι 18.583 ευρώ διαμορφώνεται στα 427 ευρώ. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι μέχρι τώρα πλήρωνε καπέλο 49%. Στο επτάμηνο λοιπόν του 2017 ο επαγγελματίας πληρώνει χαράτσι 4.473 ευρώ (639Χ7=4.473), ενώ βάσει εισοδήματος 2016 η πραγματική εισφορά επταμήνου είναι 2.989 ευρώ (427Χ7=2.989). Ο ΕΦΚΑ του χρωστάει για το επτάμηνο 1.484 ευρώ που θα το κλείσει με συμψηφισμό, δηλαδή με μικρότερο χαράτσι τους επόμενους μήνες.
Tags: