Την ποινή της στέρησης φορολογικής ενημερότητας σε όλους όσοι χρωστούν πάνω από 150 ευρώ (αντί για άνω των 293, 47 ευρώ που ίσχυε) εξετάζει ο Δήμος Αθηναίων. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», σε εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών που θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας την ερχόμενη Πέμπτη 6 Ιουλίου, το όριο της βασικής οφειλής προτείνεται να πέσει στα 150 ευρώ και «το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην είσπραξη μεγάλου μέρους των οφειλών» από την πολυπληθέστατη κατηγορία των «μικρών» οφειλετών.

Οι οφειλές αυτές μπορεί να προέρχονται από κάθε μορφής πηγή που ποικίλλει από ανεξόφλητες κλήσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ στα μικρότερα ποσά μέχρι τέλη που αποδίδονται στο δήμο για χρήση κοινόχρηστων χώρων, ανταποδοτικά τέλη, αποχέτευση, οδοποιία, ακίνητη περιουσία, διαφήμιση κ.ο.κ.

Αναλυτικότερα, με βάση πρόσφατη απογραφή, περισσότεροι από 1 εκατ. οφειλέτες χρωστούν 325 εκατ. ευρώ με τις οφειλές να κατηγοριοποιούνται ως εξής:

• 947.878 οφειλέτες χρωστούν ποσά κάτω των 293,47 ευρώ, δημιουργώντας σωρευτικά χρέη για τον δήμο 69,2 εκατ. ευρώ
• 51.583 πολίτες οφείλουν ποσά μεταξύ 293,47 ευρώ και 500 ευρώ και η συνολική οφειλή στο Δήμο φτάνει στα 19,4 εκατ. ευρώ
• 39.102 είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που χρωστούν από 500 ευρώ  έως και 2.000 ευρώ με τις συνολικές οφειλές να αγγίζουν τα 38 εκατ. ευρώ
• 5.808 είναι οι οφειλέτες που χρωστούν ποσά από 2.000  ευρώ έως 5.000 ευρώ με τις συνολικές οφειλές 17,5 εκατ. ευρώ
• 4.123 χρωστούν από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ και οι συνολικές οφειλές τους στον Δήμο ανέρχονται στα 57,8 εκατ. ευρώ
• 605 οφείλουν συνολικά 127 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο 200.000 ευρώ ο καθένας
 

Tags: