Δεν θα παραστεί σήμερα στη Βουλή ο πρώην υπουργός, Γιάννος Παπαντωνίου, παρά την κλήση του στην προανακριτική επιτροπή.    

 Ο πρώην υπουργός επέλεξε να απαντήσει με επιστολή στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Επιτροπής και τα μέλη της ότι «το γεγονός ότι επιλέξατε να μην εξετάσετε την ουσία της υπόθεσης –για ενδεχομένως εύλογους νομικούς λόγους- καθιστά την συμμετοχή μου άνευ αντικειμένου. Θα ήταν, ασφαλώς προτιμότερο, για τη διαφύλαξη του κύρους του Κοινοβουλίου, αν αυτοί οι νομικοί λόγοι είχαν ληφθεί υπόψη πριν η κυβερνητική πλειοψηφία αποφασίσει, με τυμπανοκρουσίες, να συγκροτήσει την Επιτροπή».

Προσθέτει ο Γ. Παπαντωνίου:   

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη, ή ίχνος στοιχείου, στις υπό εξέταση δικογραφίες για ενέργειες ή παραλείψεις μου που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως έστω ελάχιστα αποκλίνουσες από την αυστηρή τήρηση της νόμιμης υπηρεσιακής διαδικασίας». 

Tags: