"Η Ευρωομάδα θα συνεχίσει τη συζήτησή της για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της Ελλάδας με στόχο την εξεύρεση κοινής προσέγγισης από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και τα θεσμικά όργανα"(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), αναφέρει επίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου για την ατζέντα της επόμενης συνάντησης του eurogroup στις 15 Ιουνίου.

"Αυτή θα περιλαμβάνει τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας (πέραν του 2018) και τα πιθανά μέτρα για το χρέος που ενδεχομένως θα προκύψουν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος έως τα μέσα του 2018", αναφέρει η επίσημη ατζέντα. "Το πλαίσιο αυτής της συζήτησης είναι μια συμφωνία που συνήφθη στη συνεδρίαση του Eurogroup της 25ης Μαΐου 2016, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα χρέους για την Ελλάδα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα", σημειώνει.

Επιπλέον αναφέρει ότι οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την επικαιροποιημένη εκτίμηση των θεσμικών οργάνων σχετικά με την εφαρμογή από την Ελλάδα των αποκαλούμενων "πρότερων ενεργειών/ prior actions", σημειώνοντας ότι αυτά ήταν μέρος των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στις οποίες η Ελλάδα συμφώνησε με τα θεσμικά όργανα τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

"Η εφαρμογή των prior actions και η ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους αποτελούν σημαντικά βήματα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αναθεώρησης του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας και για την απελευθέρωση περαιτέρω εκταμίευσης της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος τους ΕSM", καταλήγει η επίσημη ανακοίνωση.

Θάνος Αθανασίου, Βρυξέλλες

 

Tags: