Πέντε είναι οι τροπολογίες που έρχονται σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή με τα προαπαιτούμενα νέα μέτρα.

Η σημαντικότερη από όλες είναι το πάγωμα των συντάξεων έως και το 2022. Με το προηγούμενο πολυνομοσχέδιο είχε ψηφιστεί το πάγωμα έως και το 2021. Η επέκταση του παγώματος για έναν ακόμη χρόνο είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η κυβέρνηση δέχτηκε 3,5% πλεόνασμα και το 2022. Aυτό θα σημαίνει ένα «μαχαίρι» 250 εκατ. ευρώ στους συνταξιούχους.

Υπάρχει ακόμη μια μακροσκελέστατη διόρθωση της διάταξης για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Ουσιαστικά ξεκαθαρίζεται ότι ως και τον Αύγουστο του 2018 δεν θα επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οπωσδήποτε οι επιχειρησιακές συμβάσεις υπερισχύουν των εθνικών ή των γενικών συλλογικών συμβάσεων.

Ήσσονος σημασίας αλλαγές υπάρχουν ακόμη στους όρους λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, αλλά και στη διατύπωση της διάταξης για το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος, που δεν μεταβάλλουν ωστόσο την ουσία του άρθρου 15 του νόμου 4472/2017 που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Τέλος, η πέμπτη ρύθμιση αφορά στην απαγόρευση να τεθεί ως ενέχυρο για τραπεζικό δανεισμό πολιτικού κόμματος η μελλοντική του κρατική χρηματοδότηση και επίσης στην υποχρέωση υποψήφιων βουλευτών και ευρωβουλευτών να γνωστοποιούν στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, μέσω του οποίου διακινούνται τα έξοδα και οι δαπάνες του.

Tags: