Την ολοκλήρωση μιας πραγματικής οικονομικής Ένωσης, την επίτευξη επαναπροσέγγισης σε μια πιο ολοκληρωμένη Οικονομική και Δημοσιονομική Ένωση και την εδραίωση της δημοκρατικής λογοδοσίας και των θεσμικών οργάνων της ζώνης του ευρώ, προτάσσει ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, για το μέλλον της ΟΝΕ, σε ομιλία του στο Brussels Economic Forum 2017, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Star στις Βρυξέλλες Θάνος Αθανασίου.    

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, η πρώτη προτεραιότητά της ΕΕ πρέπει να είναι η οικοδόμηση μιας πραγματικής οικονομικής ένωσης, η οποία θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Κεφαλαιαγορών με σοβαρή αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στους ισολογισμούς των τραπεζών "για να ξεπεραστεί η κληρονομιά της κρίσης και να αποφευχθούν μελλοντικές".

Ο Επίτροπος εξήγησε στο ακροατήριο ότι δύο βασικά στοιχεία της Τραπεζικής Ένωσης παραμένουν εκκρεμή και πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση:

Πρώτον,  ένα αξιόπιστο σύστημα στήριξης του ταμείου ενιαίας εξυγίανσης είναι απαραίτητο για να καταστεί αποτελεσματικό το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την εκκαθάριση των τραπεζών και δεύτερον, το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων πρέπει να συμφωνηθεί ταχέως, ώστε να μειωθεί περαιτέρω ο κίνδυνος κατακερματισμού της αγοράς σε περιόδους οικονομικού άγχους.

«Να μειωθεί ο τοξικός δεσμός μεταξύ τραπεζών και κρατικών ομολόγων»    

Όπως είπε, πρέπει επίσης να ληφθούν περισσότερα μέτρα για τη διαφοροποίηση των κυρίαρχων χαρτοφυλακίων των τραπεζών και, ως εκ τούτου, να μειωθεί ο τοξικός δεσμός μεταξύ των τραπεζών και των εγχώριων κρατικών ομολόγων.

"Σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι τίτλοι που υποστηρίζονται από κρατικά ομόλογα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό. Όμως, μακροπρόθεσμα, η ανάπτυξη ενός γνήσιου ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου στη ζώνη του ευρώ είναι απολύτως απαραίτητη, κατά την άποψή μου", εξήγησε ο Π. Μοσκοβισί.

"Γνωρίζουμε τις αντιρρήσεις και συμφωνούμε ότι πρέπει να αποφευχθεί η αμοιβαία αναγνώριση των χρεών παλαιού τύπου. Φαίνεται, ωστόσο, ότι υπάρχουν περιθώρια για άλλες κατασκευές που μπορούν να αποδώσουν αυτό που χρειαζόμαστε. Η δημιουργία του `ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου στη ζώνη του ευρώ` (το λεγόμενο ESA - που προσομοιάζει στο ευρωομόλογο), το οποίο πληροί κάποιες βασικές απαιτήσεις, αποτελεί  την προϋπόθεση για τη μείωση του κινδύνου του τραπεζικού τομέα. Η επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης πρέπει να είναι η δεύτερη, αλλά όχι λιγότερο σημαντική προτεραιότητα της ΕΕ" τόνισε.

Ο Επίτροπος ζήτησε πρώτα "να ενισχύσουμε τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής  μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ή του προϋπολογισμού της ΕΕ" και μακροπρόθεσμα, "η σύγκλιση θα μπορούσε να βασιστεί σε πιο δεσμευτικά μέσα".

«Πρέπει να δημιουργηθεί θέση υπουργού Οικονομικών της ευρωζώνης»        

"Από την πλευρά μου πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερους κανόνες και γραφειοκρατία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ισχυρότερη εθνική κυριότητα, καλύτερα κίνητρα για τα κράτη μέλη να αναλάβουν την απαραίτητη εθνική ευθύνη και χρειαζόμαστε ισχυρότερη δημοκρατική λογοδοσία", είπε ο Π. Μοσκοβισί.

Όπως είπε, υπάρχει επίσης ισχυρή βούληση για την οικοδόμηση νέων εργαλείων σε επίπεδο ζώνης ευρώ για την ενίσχυση της κοινής ικανότητας σταθεροποίησης και για την αντιμετώπιση κυκλικών κρίσεων.

"Όλοι συμφωνούμε ότι οι εθνικοί δημοσιονομικοί σταθεροποιητές πρέπει να είναι η πρώτη γραμμή άμυνας σε περίπτωση μακροοικονομικού σοκ. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Αυτοί οι εθνικοί σταθεροποιητές μπορούν να συγκλονιστούν σε περίπτωση σημαντικής κρίσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμπληρωθούν από μια λειτουργία σταθεροποίησης για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της", εξήγησε.

"Τα κράτη μέλη πρέπει να αποδεχθούν να μοιραστούν περισσότερες ευθύνες και να λάβουν περισσότερες αποφάσεις από κοινού σε θέματα της ζώνης του ευρώ, μέσα σε ένα κοινό νομικό πλαίσιο. Και η λήψη αποφάσεων πρέπει να είναι διαφανής και να υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο", σημείωσε.

"Από καιρό έχω υποστηρίξει τη δημιουργία ενός υπουργού Οικονομικών της ζώνης του ευρώ, ο οποίος να διοικεί το Υπουργείο Οικονομικών της ζώνης του ευρώ, ενδεχομένως με έναν προϋπολογισμό της ζώνης του ευρώ. Αυτό θα συνδύαζε πολλές εκτελεστικές ευθύνες και λειτουργίες: τόσο υφιστάμενες όσο και εκείνες που πρόκειται να δημιουργηθούν", τόνισε ο Π. Μοσκοβισί.

Τέλος, είπε ότι η συγχώνευση της θέσης του Προέδρου της Ευρωομάδας με τη θέση του αρμόδιου μέλους της Επιτροπής είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο και θα πρέπει να είναι σαφές ότι η περαιτέρω πολιτική ολοκλήρωση θα πρέπει να προχωρήσει ταυτόχρονα, παραμένει όμως απαραίτητο τόσο για την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης της ευρωζώνης όσο και για τη δημοκρατική της νομιμοποίηση. 

Tags: