Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να εξαιρεί από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, τις κρατικές ενισχύσεις προς τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια, μικρά τοπικά λιμάνια, τις περιφερειακές αθλητικές εγκαταστάσεις, τομείς του πολιτισμού και μια σειρά άλλες δραστηριότητες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επίτροπος για τον Ανταγωνισμό Μαγρέτ Βεστάγκερ.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν αποφάσισε ότι οι συγκεκριμένες υποδομές και τομείς της οικονομίας θα μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις, εφόσον αποδεδειγμένα δεν δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά. Για τέτοιες περιπτώσεις τα κράτη μέλη δεν θα χρειάζονται προ- έγκριση από την Κομισιόν και θα εγκρίνουν μόνα τους τα μέτρα, βασιζόμενα σε μια λίστα με συγκεκριμένα κριτήρια. Η λίστα της Κομισιόν εξαιρεί το 95% των αιτήσεων έγκρισης που υποβάλλονται σήμερα και συνολικά έναν όγκο ενισχύσεων 98 δις ευρώ, ανακοίνωσε η Επίτροπος Βεστάγκερ.

Σύμφωνα με επίσημη γραπτή ανακοίνωση όσον αφορά στους αερολιμένες, τα κράτη μέλη μπορούν τώρα να πραγματοποιούν δημόσιες επενδύσεις σε περιφερειακούς αερολιμένες με κίνηση μικρότερη από 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως με πλήρη ασφάλεια δικαίου και χωρίς προηγούμενο έλεγχο εκ μέρους της Κομισιόν.

Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται ότι θα διευκολυνθούν οι δημόσιες επενδύσεις σε περισσότερους από 420 αερολιμένες σε ολόκληρη την ΕΕ (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 13 % της εναέριας κυκλοφορίας, αλλά το 80% του συνόλου των αεροδρομίων), συμπλήρωσε η Επίτροπος.

Επίσης, ο κανονισμός επιτρέπει στις δημόσιες αρχές την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των μικρών αερολιμένων με κίνηση έως 200 000 επιβάτες ετησίως. Αυτοί οι μικροί αερολιμένες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των αερολιμένων στην ΕΕ, αλλά μόνο το 0,75 % της εναέριας κυκλοφορίας. Μολονότι αυτοί οι μικροί αερολιμένες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη συνδεσιμότητα μιας περιοχής, δεν είναι πιθανό να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Όσον αφορά στους λιμένες, τα κράτη μέλη μπορούν τώρα να πραγματοποιούν δημόσιες επενδύσεις ύψους έως και 150 εκατ. EUR σε θαλάσσιους λιμένες και έως και 50 εκατ. ευρώ σε λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας με πλήρη ασφάλεια δικαίου και χωρίς προηγούμενο έλεγχο εκ μέρους της Επιτροπής. Ο κανονισμός επιτρέπει στις δημόσιες αρχές την κάλυψη των δαπανών βυθοκόρησης σε λιμένες και πλωτές οδούς πρόσβασης.

Επιπλέον, ο κανονισμός περιλαμβάνει ορισμένες νέες απλουστεύσεις σε άλλους τομείς. Ειδικότερα, η Κομισιόν θα εξετάζει μόνο μεγαλύτερες υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων που αφορούν υψηλότερα ποσά ενισχύσεων για πολιτιστικά έργα (και μόνο εάν τα εν λόγω μέτρα συνιστούν πράγματι κρατική ενίσχυση, πράγμα που δεν συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις) και για πολυδύναμες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η Κομισιόν διευκολύνει επίσης τις δημόσιες αρχές να αποζημιώνουν επιχειρήσεις για το πρόσθετο κόστος που αντιμετωπίζουν όταν δραστηριοποιούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ με τη συνεκτίμηση των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές, όπως η απομόνωση και η εξάρτηση από λίγα εμπορεύσιμα προϊόντα.

Θάνος Αθανασίου, Βρυξέλλες

Tags: