Περικοπές σε παροχές και κοινωνικές παροχές προβλέπει το συμπληρωματικό μνημόνιο για τις ΔΕΚΟ με το πέρασμά τους στην Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ), καθώς θα τιμολογούνται και θα αποζημιώνονται από το Κρατικό Προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το σχέδιο μνημονίου, στην ΕΔΗΣ θα περάσουν όλες τις επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, που δεν είχαν ενταχθεί στην ΕΔΗΣ με προγενέστερες αποφάσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι ΕΑΒ, ΑΔΜΗΕ και Κτηματολόγιο.

Η ΕΔΗΣ συστάθηκε με βάση το πρότυπο της αντίστοιχης Γαλλικής Υπηρεσίας Δημοσίων Συμμετοχών.

Ο ιδρυτικός νόμος της εταιρείας ανέφερε χαρακτηριστικά πως σκοπός της λειτουργίας της είναι «να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ».

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφερόμενος στη συμφωνία είπε -μεταξύ άλλων- πως «κερδίσαμε πως αρκετές επιχειρήσεις που ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ πηγαίνουν στην ΕΔΗΣ».

Που έγκειται το κέρδος; Η κυβέρνηση αποτιμά θετικά το γεγονός πως οι ιδιωτικοποιήσεις των ΔΕΚΟ που θα γίνουν από την ΕΔΗΣ δίνουν το εξής «ατού» στο Ελληνικό Δημόσιο: θα έχει λόγο και ρόλο στη διοίκηση-διαχείριση.

Έτσι, πχ. δεν θα είναι ενδεχομένως δεδομένο ότι όλα τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων από την ΕΔΗΣ θα πηγαίνουν στο χρέος.

Tags: