Σταθερή πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Αποφάσεων για την μετεγκατάσταση προσφύγων (από το ένα κράτος της ΕΕ στο άλλο) κατέγραψε στην μηνιαία έκθεσή της Κομισιόν όπου κάνει λόγο για ένα νέο μηνιαίο ρεκόρ με  2 465 επιπλέον άτομα και συνολικό αριθμό μετεγκαταστάσεων περί τους 16 340 και την οποία παρουσίασε ο Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Δεν παραλείπει ωστόσο να ζητά να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες από όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η μετεγκατάσταση όλων των επιλέξιμων ατόμων εντός των επόμενων μηνών.

Σε σχέση δε με την διαδικασία της επανεγκατάστασης (από την Τουρκία στην ΕΕ), τα κράτη μέλη εξακολούθησαν να σημειώνουν σημαντική πρόοδο, καθώς μέχρι στιγμής έχουν παράσχει ασφαλείς και νόμιμες οδούς σε 15.492 άτομα.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν ζητά από τα κράτη-μέλη τα εξής:

- να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις σε μηνιαία βάση, να αυξήσουν τους συνολικούς αριθμούς ατόμων που δεσμεύονται να μετεγκαταστήσουν, να αυξήσουν την ικανότητά τους να επεξεργάζονται αιτήματα επανεγκατάστασης και να μειώσουν τον χρόνο απόκρισής τους·

- να αποφεύγουν τις υπερβολικά περιοριστικές προτιμήσεις και τις καθυστερήσεις και να περιορίσουν τις απαιτήσεις που προκαλούν καθυστερήσεις στη διαδικασία της μεταφοράς·

- να επιδεικνύουν περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τη δυνατότητα, στην περίπτωση της Ιταλίας, και την ανάγκη, στην περίπτωση των κρατών μελών μετεγκατάστασης, διεξαγωγής πρόσθετων συνεντεύξεων ασφαλείας·

- να δίνουν προτεραιότητα στις αιτήσεις που αφορούν ευάλωτα άτομα, και ιδίως ασυνόδευτους ανηλίκους·

- Επιπλέον, στην περίπτωση της Ιταλίας, η καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των επιλέξιμων υποψηφίων θα πρέπει να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι παρότι ορισμένα κράτη μέλη (όπως το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία) σημειώνουν σταθερή πρόοδο όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους έναντι της Ελλάδας και της Ιταλίας, άλλα (Βουλγαρία, Κροατία και Σλοβακία) πραγματοποιούν πολύ περιορισμένο αριθμό μετεγκαταστάσεων. Ενώ η Αυστρία έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει σύντομα τις μετεγκαταστάσεις, άλλα κράτη μέλη (Ουγγαρία και Πολωνία) εξακολουθούν να αρνούνται εντελώς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Μέχρι στιγμής μόνο δύο κράτη μέλη (Μάλτα και Φινλανδία) βρίσκονται στον σωστό δρόμο για την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Σε σχέση με την επανεγκατάσταση, η Κομισιόν καταγράφει ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να είναι σε καλό δρόμο. Έως τις 10 Απριλίου είχαν επανεγκατασταθεί 15 492 άτομα σε 21 χώρες, δηλαδή έχουν ήδη ολοκληρωθεί πάνω από τα δύο τρίτα των 22 504 επανεγκαταστάσεων που συμφωνήθηκαν. Από τις 28 Φεβρουαρίου 2017 έχουν επανεγκατασταθεί 1 070 άτομα, κυρίως από την Τουρκία, την Ιορδανία και τον Λίβανο.

Μολονότι ορισμένα κράτη μέλη και συνδεδεμένες χώρες έχουν ήδη επιτύχει τους στόχους τους (Εσθονία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία) και ορισμένα άλλα έχουν προστεθεί στα κράτη επανεγκατάστασης μέσω του ενωσιακού προγράμματος, οι ευθύνες εξακολουθούν να είναι άνισα κατανεμημένες. Εννέα κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα, Κροατία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία) δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις επανεγκαταστάσεις στο πλαίσιο των εν εξελίξει προγραμμάτων της ΕΕ.

Ο ρυθμός των επανεγκαταστάσεων από την Τουρκία, που περιλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό επανεγκατάστασεων, εξακολούθησε να αυξάνεται τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς από την τελευταία έκθεση έχουν επανεγκατασταθεί 1 053 Σύριοι. Συνολικά, μέχρι στιγμής 4 618 πρόσφυγες από τη Συρία έχουν φτάσει με ασφαλή και νόμιμο τρόπο στην Ευρώπη στο πλαίσιο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Τα κράτη μέλη σημειώνουν ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την προετοιμασία των μελλοντικών επανεγκαταστάσεων και οι δεσμεύσεις ανέρχονται πλέον σε 26 112 άτομα, αριθμό σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με την τελευταία έκθεση. Πράγματι, η Αυστρία και η Ρουμανία προετοιμάζουν επί του παρόντος τις πρώτες επανεγκαταστάσεις τους στο πλαίσιο του προγράμματος. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια κράτη μέλη που δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία επανεγκατάσταση και δεν έχουν προβεί σε ενέργειες για την πραγματοποίηση επανεγκαταστάσεων από την Τουρκία (Κύπρος, Δανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία και Σλοβακία).

Η Κομισιόν σημειώνει ότι ολονότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, τα κράτη μέλη που εξακολουθούν να απέχουν πολύ από την επίτευξη των στόχων τους και τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει επανεγκαταστάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επανεγκατάσταση ατόμων το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να συμβάλουν στις κοινές προσπάθειες για την παροχή ασφαλών και νόμιμων οδών προς την ΕΕ.

Tags: