Αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο ο αριθμός των ωρομίσθιων εργαζομένων στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός για το 2016 ανήλθε στα 102.588 άτομα με εβδομαδιαία απασχόληση από 1-10 ώρες, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός το 2015 ήταν 92.123 εργαζόμενοι.

Ουσιαστικά αφορά σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε εκ περιτροπής εργασία μερικές ώρες την εβδομάδα, των οποίων οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας, είτε με τη σύμφωνη γνώμη τους είτε με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Ως ποσοστό στο σύνολο των εργαζόμενων, οι ωρομίσθιοι ξεπερνούν το 6%, ενώ αν προστεθούν και οι ωρομίσθιοι από 10 έως 20 ώρες το ποσοστό αυτό ξεπερνάει και το 20%, δηλαδή είναι ένας στους πέντε εργαζόμενους.

Πηγή: Ναυτεμπορική
Tags: