Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), κατά το μήνα Ιανουάριο 2017, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 769 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 145,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 560,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 11,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 1,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 12,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Ιανουάριο 2017 ανήλθαν σε 765 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 143,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 549,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 0,9% στην επιφάνεια και κατά 14,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιανουάριο 2017, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 4 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11,1 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιανουάριο 2017, ήταν 2,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2016 έως τον Ιανουάριο 2017, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.603 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.418,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 10.488,5 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016 παρατηρήθηκε μείωση κατά 3,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 12,0 % στην επιφάνεια και κατά 29,3% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 3,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 4,3% στην επιφάνεια και κατά 7,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,5%.

 

Tags: