Τους 1.500 προσεγγίζουν οι υπάλληλοι της Βουλής!

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ανάρτησε στην Κοινοβουλευτικη Διαφανεια η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης της  Βουλής, σε αυτήν  εργάζονται  για την ακρίβεια 1.472 άτομα,  τα οποία κατανέμονται ανά κατηγορία ως εξής:   

Μόνιμοι  υπάλληλοι 573

Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου  689

Ειδικοί  Φρουροί 68

Μετακλητοί υπάλληλοι 142

    

Tags: