«Χωρίς πραγματικές μεταρρυθμίσεις η υπέρβαση της τρέχουσας κρίσης είναι ουτοπική επιδίωξη» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, χαιρετίζοντας τη διήμερη εκδήλωση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, με θέμα «Κρίση-Μεταρρυθμίσεις-Ανάπτυξη».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι «οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν στόχο την βελτίωση των επιδόσεων του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο επιχειρούνται» και όχι να συνιστούν μια επιδερμική, αποπροσανατολιστική και, κυρίως, προσχηματική μεταποίηση του. Παράλληλα, αναφέρθηκε τόσο στην έννοια της μεταρρύθμισης όσο και στη Δημόσια Διοίκηση ως τον τομέα εκείνον που έχει ανάγκη από πραγματικές μεταρρυθμίσεις.

«Πρέπει όμως να έχουν και συνέχεια, ιδίως αυτές που αφορούν στη δημόσια διοίκηση, καθώς η συνέχεια στην υπηρεσία είναι συνταγματικώς και τεχνοκρατικώς επιβεβλημένη» επισήμανε στη συνέχεια.

Ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε και στις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες στη Δημόσια Διοίκηση, στις τομές που πρέπει να επέλθουν προκειμένου η λειτουργία της να καταστεί ορθολογική και, κατά συνέπεια αποτελεσματική και αποδοτική.

«Αποτελεί κοινό τόπο το ότι, λόγω των επιπτώσεων της βαθιάς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη Χώρα μας, ο τομέας εκείνος ο οποίος έχει ανάγκη από πραγματικές μεταρρυθμίσεις, είναι η Δημόσια Διοίκηση», είπε ο κ. Παυλόπουλος για να επισημάνει ότι «δίχως τις μεταρρυθμίσεις αυτές η υπέρβαση της τρέχουσας κρίσης είναι ουτοπική επιδίωξη».

«Η στελέχωση της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να είναι αξιοκρατική, με όλα τα χαρακτηριστικά της "αριστείας". Η αξιοκρατία, στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης, είναι η "ραχοκοκαλιά" και της αποτελεσματικής ιεραρχικής κλίμακας, η οποία είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με τη φύση της και την αποστολή της», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Ο κ. Παυλόπουλος υπενθύμισε στο σημείο αυτό ότι «αυτή η υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης να διασφαλίζει τη συνέχεια του Κράτους έχει και συνταγματικό θεσμικό υπόβαθρο, με βάση τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες αρχές του Κράτους Δικαίου και, συνακόλουθα, της νομιμότητας».

Ο Προκόπης Παυλόπουλος, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία οργάνωσης του Συνεδρίου, εξέφρασε την βεβαιότητα για την επιτυχία του σημειώνοντας τα «εξαιρετικά δείγματα γραφής» που έχει δώσει, σε πλείστες όσες ανάλογες περιπτώσεις, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, «δείγματα γραφής», που όπως τόνισε, «αναδεικνύουν αδιαλείπτως το κύρος του αλλά και την παρρησία του κατά την έκθεση των απόψεών του».
.

Tags: