Την απόφαση να επεκταθεί ως το τέλος του έτους η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) αποφασίστηκε, σήμερα, από τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι όροι και τα άρθρα που είχαν συμφωνηθεί στην ΕΓΣΣΕ του 2016 διατηρούνται, αλλά και επεκτείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017

Αυτό, φυσικά, ισχύει και για μία σειρά από επιδόματα που παραμένουν ώστε να μην κινδυνέψουν μέχρι να υπογραφεί η νέα σύμβαση.

Αυτά είναι:

•    Επίδομα γάμου
•    Επίδομα τέκνων
•    Επίδομα σπουδών
•    Επίδομα επικίνδυνης εργασίας
•    Ωριμάνσεις

Tags: