Τις εγκυκλίους για την κατάταξη των 1.000 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων εξέδωσαν τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, σε υλοποίηση της κοινής διυπουργικής απόφασης των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών ορίστηκε η 27η Μαρτίου. Όσα υποβληθούν ύστερα από αυτή την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα.

Οι εγκύκλιοι έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των γενικών επιτελείων:

- Για το Στρατό Ξηράς ( www.army.gr)

- Για το Πολεμικό Ναυτικό (www.hellenicnavy.gr)

- Για την Πολεμική Αεροπορία (www.haf.gr)

Όπως είναι γνωστό, οι Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης θα κατανεμηθούν στα Τρία Όπλα για την κάλυψη αναγκών μάχιμων μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ως εξής:

- 600 για τον Στρατό Ξηράς (δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ)

- 200 για το Πολεμικό Ναυτικό (δείτε ΕΔΩ)

- 200 για την Πολεμική Αεροπορία (δείτε ΕΔΩ).

 

Tags: