Τρίβουν τα χέρια τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιο εισόδημα έως 32.000 ευρώ. Αντίθετα όσοι απέκτησαν εισοδήματα πάνω από 32.000 ευρώ θα δουν πιο φουσκωμένο το εκκαθαριστικό τους.

Οι φοροελαφρύνσεις ξεκινούν από 200 ευρώ και φθάνουν έως 764 ευρώ λόγω των αλλαγών που επήλθαν στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Ωστόσο, η αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 75% στο 100% αναμένεται να «ψαλιδίσει» τις φορομειώσεις αυτές ενώ όσοι θα δηλώσουν φέτος εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 32.000 ευρώ θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετες και μάλιστα σημαντικές επιβαρύνσεις τόσο εξαιτίας της αύξησης των συντελεστών υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης όσο και λόγω της αύξησης του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου.

Για παράδειγμα, όσοι δηλώσουν εισοδήματα 35.000 ευρώ θα δουν τον φορολογικό λογαριασμό τους να «φουσκώνει» κατά 351 ευρώ, όσοι εμφανίσουν ετήσια εισοδήματα 40.000 ευρώ θα πληρώσουν έξτρα φόρο (φόρος εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) 1.126 ευρώ, ενώ πρόσθετος φόρος 3.526 ευρώ προκύπτει για τους φορολογουμένους με εισοδήματα 50.000 ευρώ. Εκτός από την αυξημένη στο 100% προκαταβολή φόρου οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επιβαρυνθούν και με τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.

Με τις νέες διατάξεις που ισχύουν για τα εισοδήματα του 2016 οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογηθούν με την ίδια κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά χωρίς να δικαιούνται την έκπτωση φόρου. 

Έτσι:

Ο συντελεστής φόρου μειώνεται από 26% σε 22% για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Από τη μείωση αυτή του συντελεστή θα προκύψουν οι φοροελαφρύνσεις για μεγάλο αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών.

Για ποσά ετήσιου εισοδήματος πάνω από 20.000 ευρώ το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 29%.

Το τμήμα του εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 37%.

Το τμήμα του εισοδήματος από τα 40.001 έως τα 50.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 45%.

Το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 50.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή αυξημένο από το 33% στο 45%.

Επιπλέον, όσοι δηλώσουν εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης η οποία υπολογίζεται με νέα κλίμακα και συντελεστές ως εξής:

2,2% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,

5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,
6,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,
7,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,
9% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και
10% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Από τις φορολογικές αλλαγές οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι αποκτούν εισοδήματα από ατομική επιχείρηση θα διαπιστώσουν με τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα:

Μειώσεις φοροεπιβαρύνσεων κατά 200 έως και 400 ευρώ για όσους εμφανίσουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ.

Μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 114 έως και 764 ευρώ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 10.001 έως 32.000 ευρώ.

Αυξήσεις ετήσιων επιβαρύνσεων κατά 41 έως και 8.851 ευρώ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 32.000 και μέχρι 100.000 ευρώ.

Tags: