Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι τράπεζες με περίπου 150.000 «κόκκινους» δανειολήπτες, τους οποίους αδυνατούν να εντοπίσουν! Περίπου το 20% των δανειοληπτών δεν απαντά στα τηλέφωνα επικοινωνίας αλλά ούτε μένει στις διευθύνσεις κατοικίας που έχει δηλώσει κατά τη  χορήγηση του δανείου.

Τα δάνεια των «αγνοούμενων» δανειοληπτών ανέρχονται στα 4 δις ευρώ, πράγμα που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και τη δραματική οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες.

Το εν λόγω ζήτημα έθεσαν οι εκπρόσωποι των τραπεζών τόσο στο υπουργείο Οικονομικών όσο και στους θεσμούς. Συγκεκριμένα οι τράπεζες ζήτησαν τη συνδρομή των φορολογικών αρχών αλλά και της ΔΕΗ προκειμένου να εντοπίσουν τον τόπο κατοικίας των συγκεκριμένων δανειοληπτών. 

Το 20% των αγνώστου διαμονής δανειοληπτών έχει πάρει κυρίως δάνεια λιανικής τραπεζικής, δηλαδή καταναλωτικά, κάρτες κτλ, για τα οποία δεν χρειαζόταν κάποιου είδους προσημείωση περιουσιακού στοιχείου. Σε μερικές περιπτώσεις είναι και στεγαστικά δάνεια, κυρίως για δευτερεύουσες κατοικίες. Το ύψος και ο αριθμός των δανείων είναι δύσκολο να προσεγγιστεί με ακρίβεια, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις δανειοληπτών με περισσότερα του ενός δάνεια, όπως και φάκελοι δανείων όπου το πρόβλημα αφορά τους εγγυητές.

Τα τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συγκεκριμένων δανειοληπτών είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές.  Εκτιμούν δε ότι οι νέες διευθύνσεις τους είναι γνωστές στις φορολογικές αρχές και στη ΔΕΗ. Ωστόσο, το αίτημα των τραπεζιτών για την ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο τον εντοπισμό των κακοπληρωτών δεν έχει γίνει δεκτό, επειδή προσκρούει σε νομικά ζητήματα που συνδέονται με τα προσωπικά δεδομένα.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) φτάνουν στα 91 δισ. ευρώ και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΝPEs) στα 117 δισ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν στο 65% του ΑΕΠ και αποτελούν το μεγαλύτερο συστημικό πρόβλημα των τραπεζών.

 

Tags: