Στις κρίσιμες αλλαγές που  χρειάζεται να γίνουν για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου στην Ε.Ε. αναφέρθηκε ο  Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος  στη Διακοινοβουλευτική συζήτηση που διοργανώθηκε από την Επιτροπή  Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το ίδιο ζήτημα.

Στη συζήτηση συμμετείχαν Ευρωβουλευτές και Βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων των Κρατών Μελών.

«Η μεταναστευτική κρίση μας έχει διδάξει ότι η εφαρμογή αποκλειστικά εθνικών πολιτικών δεν αποφέρει αποτελεσματικές λύσεις, και αυτό αφορά τόσο στα κράτη μέλη όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Μια κατακερματισμένη, εθνοκεντρική προσέγγιση το μόνο που κάνει είναι να υπονομεύει το Ευρωπαϊκό εγχείρημα, θέτοντας σε αμφισβήτηση ό,τι θεωρούσαμε μέχρι σήμερα δεδομένο, τις Ευρωπαϊκές αξίες και τον χώρο Σένγκεν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αβραμόπουλος.   

Όπως πρόσθεσε, «όλα τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργασθούν για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση με πραγματικό πνεύμα αλληλεγγύης και κοινής ευθύνης. Περισσότερη Ευρώπη είναι απαραίτητη για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ,  τη σωστή λειτουργία του συστήματος ασύλου για όσους χρήζουν προστασίας, την αποτελεσματική εξάρθρωση και δίωξη των δικτύων διακινητών και τη βελτίωση της ικανότητάς μας για την επιστροφή παράτυπων μεταναστών».

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης αναφέρθηκε στις κοινές δράσεις που έχουν συμφωνηθεί και εφαρμόζονται, αλλά επισήμανε ότι   «η σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού των μετεγκαταστάσεων είναι επίσης απαραίτητη. Για το λόγο αυτό, απαιτείται περισσότερη προσπάθεια από όλα τα Κράτη Μέλη και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τη μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων».

Υπογράμμισε ακόμα ότι  η τρίτη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου απαιτεί μια συλλογική προσέγγιση και  «ένα ισχυρό σύστημα ασύλου που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και στη δίκαιη κατανομή των ευθυνών».  

‘Όπως πρόσθεσε ο κ. Αβραμόπουλος,  «η επιτυχία της μεταρρύθμισης εξαρτάται από την ύπαρξη ενός μηχανισμού αλληλεγγύης. Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε την ύπαρξη ενός διορθωτικού μηχανισμού κατανομής εντός του συστήματος του Δουβλίνου. Χρειαζόμαστε ένα Δουβλίνο που θα είναι σαφές, προβλέψιμο και αποτελεσματικό».

Στην ίδια κατεύθυνση, συμπλήρωσε ότι «επιπλέον, κάποιοι κανόνες σχετικά μετεγκατάσταση θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί για όλα τα Κράτη Μέλη»  και  συμπλήρωσε ότι «για τον λόγο αυτό προτείνουμε ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επανεγκατάστασης, προσδιορίζοντας μια κοινή προσέγγιση για νόμιμες και ασφαλείς οδούς προς την ΕΕ για άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας». 

Tags: