Σε κοινό τους άρθρο στην εφημερίδα L’Echo, με τίτλο «Για την άμυνα της Ευρώπης», η Ύπατη Εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογκερίνι και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, Γίρκι Κατάινεν, σημειώνουν την ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και παρουσιάζουν το ευρωπαϊκό σχέδιο εφαρμογής για την ασφάλεια και την άμυνα.

Το σχέδιο αυτό καθορίζει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της ασφάλειας που συνίσταται στην δημιουργία εταιρικών σχέσεων με σκοπό την πρόληψη εμφάνισης κρίσεων.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η ΕΕ πρέπει να αντιδράσει άμεσα για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αποστολών της, να ενισχύσει τη συνεργασία της με βασικούς εταίρους, αρχίζοντας από το ΝΑΤΟ, και να επενδύσει συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη των αμυντικών της δυνατοτήτων.

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

Tags: