Να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις μόνο όταν θα έχουν διασφαλίσει τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση και την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης προτρέπει τους υπουργούς ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης,  σε εγκύκλιό του με σαφείς οδηγίες για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017.

Στην εγκύκλιο ενσωματώνεται και ένα τετρασέλιδο «Μνημόνιο Συνεργασίας», το οποίο θα συνυπογράψουν όλα τα μέλη της κυβέρνησης! 

Ο αναπληρωτής υπουργός ζητεί επίσης από κάθε συνάδελφό του, να δεσμευθεί ότι θα λάβει άμεσα μέτρα για την αποτροπή παρεκκλίσεων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, τα μέλη της κυβέρνησης καλούνται να υπογράψουν ότι:

-Θα εφαρμόζουν «διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφανούς απόκλισης από τους στόχους».

-Θα λειτουργούν εσωτερικά συστήματα και μηχανισμούς παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλίσουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Δεν θα αναλάβουν κάποια υποχρέωση εάν δεν εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν τα χρήματα για την κάλυψή της.

-Θα υπογράψουν μνημόνια με τους εποπτευόμενους φορείς για την λήψη κάθε πρόσφορου και αναγκαίου μέτρου, όπως η μείωση των εξόδων του φορέα, σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων.

-Θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ρεαλιστικότερη εκτίμηση, πρόβλεψη και παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων των εποπτευόμενων φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Δεν το αναφέρει ρητά πάντως ο κ. Χουλαράκης, αλλά  υπονοείται, ότι στην περίπτωση που δεν τηρηθεί το "εσωτερικό μνημόνιο" της κυβέρνησης, καραδοκεί ο "κόφτης"...    

Tags: