Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των βουλευτών για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 και όπως φαίνεται δεν υπήρξαν μεγάλες μεταβολές στη δήλωση που έκανε ο πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα, στο πόθεν έσχες που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας το 2014 και αφορά το οικονομικό έτος 2013 δήλωσε εισοδήματα από την βουλευτική δραστηριότητα 71.071 ευρώ εκ των οποίων τα 46.857 ευρώ αφορολόγητα και 2.462,19 ευρώ από λοιπές πηγές.

Έχει ακόμη τραπεζικές καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα συνολικού ύψους 19.427 ευρώ, ένα διαμέρισμα 114 τ.μ ενώ δεν διαθέτει χαρτοφυλάκιο με μετοχές, ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια.

Τέλος, ο κ. Τσίπρας δηλώνει μια μηχανή 652 κ.ε. που απέκτησε το 2007.

Στο πόθεν έσχες της επόμενης χρονιάς που κατατέθηκε το 2015 και αφορά τη χρήση του 2014 δήλωσε βουλευτικά εισοδήματα 71.539 εκ των οποίων τα 46.857 αφορολόγητα και άλλα 2.463 από λοιπές πηγές.

Δίχως μεταβολή εμφανίζεται η κινητή και ακίνητη περιουσία του.

Tags: