Στο σχήμα Dogus-ομίλου Κωνσταντακόπουλου και επίσημα πέρασε το Χίλτον.

Την Παρασκευή πέρασε μέσω του Χρηματιστηρίου πακέτο 13.039.063 μετοχών της Ιονικής Ξενοδοχειακής, που αντιστοιχεί στο 97,27% των μετοχών.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στα 5,83 ευρώ με τη συνολική αξία να διαμορφώνεται στα 76,67 εκατ. ευρώ.

Tags: