«Εικονική πραγματικότητα» χαρακτηρίζει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τον αριθμό των 2.067 μετακλητών που εμφανίζεται σε δημοσιεύματα να αφορά το σύνολο των μετακλητών υπαλλήλων του Κράτους, έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2016.
Όπως υποστηρίζει στους 2067 μετακλητούς (υπενθυμίζεται ότι αν αποχωρήσει ο υπουργός, ο βουλευτής ή δήμαρχος παύει άμεσα και η σύμβαση των μετακλητών) συμπεριλαμβάνονται οι επιστημονικοί συνεργάτες όλων των βουλευτών, ανεξαρτήτως κόμματος (567), οι μετακλητοί που υπηρετούν σε Βουλή και στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες όλων των κομμάτων (151), οι μετακλητοί των Δημάρχων και των λοιπών οργάνων της Αυτοδιοίκησης (631), κ.λπ.
Αναφέρει ακόμα ότι ως το Νοέμβριο του 2015 στο μητρώο μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου, στην εργασιακή σχέση “Μετακλητοί" καταγράφονταν μόνο οι απλοί μετακλητοί υπάλληλοι και όχι οι πάσης φύσεως ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες, κ.λπ. υπουργών, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων, κ.ά. Με απλά λόγια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, "καταγραφόταν" μια "εικονική πραγματικότητα" που απέκρυβε την πραγματικότητα από τους πολίτες.
«Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της "εικονικής πραγματικότητας" παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Στο γραφείο υπουργού της προηγούμενης κυβέρνησης της ΝΔ - ΠαΣοΚ (μόνο στον Υπουργό και όχι και σε αναπληρωτή Υφυπουργό, Γενικούς Γραμματείς, κ.λπ.) υπηρετούσαν:
Ειδικοί σύμβουλοι 14
Μετακλητοί 8
Ειδικό επιστημονικό προσωπικό 4
Δημοσιογράφο 2
Αποσπασμένοι 14 και με
Διάθεση (από το ΚΕΛΠΝΟ) 11

Σύνολο 53 άτομα!
Από αυτά τα 53 άτομα που υπηρετούσαν στο γραφείο υπουργού της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου, με βάση την τότε μεθοδολογία καταγραφής, στη στήλη
"Μετακλητοί", του μητρώου μισθοδοτούμενων του Δημοσίου, θα εμφανιζόντουσαν μόνο 8 μετακλητοί υπάλληλοι υποστηρίζει το non paper.
Όπως υποστηρίζει πάντοτε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης «σήμερα στην εργασιακή σχέση "Μετακλητοί" καταχωρούνται οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί και επιστημονικοί συνεργάτες, οι γενικοί ειδικοί γραμματείς και γενικά οι πάντες των οποίων η θέση χαρακτηρίζεται από το νόμο ως θέση "Μετακλητού". Η μεθοδολογία άλλαξε συνειδητά από την σημερινή κυβέρνηση προκειμένου να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια».
Για την αύξηση των 125 εργαζομένων, που επικαλούνται δημοσιεύματα, υποστηρίζει το υπουργείο ότι οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στους ΟΤΑ, τους συνεργάτες βουλευτών, τους μετακλητούς της Βουλής και ότι το μερίδιο των Υπουργείων και Κυβερνητικών - Πολιτειακών φορέων είναι ελάχιστο.
Διαβάστε ακόμη: