Το «πράσινο φως» για την παράταση των συνοριακών ελέγχων, σε πέντε συγκεκριμένα συνοριακά περάσματα εντός της ζώνης Σένγκεν, έδωσε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρόπων.
Συγκεκριμένα, έλεγχοι θα μπορούν να γίνονται για τρεις μηνες ακόμα:
- στην Αυστρία στα σύνορα με την Ουγγαρία και τα σύνορα με τη Σλοβενία,
- στη Γερμανία στα σύνορα με την Αυστρία,
- στη Δανία σε λιμάνια με ακτοπλοϊκές συνδέσεις προς τη Γερμανία, αλλά και στα χερσαία σύνορα με τη Γερμανία,
- στη Σουηδία στα λιμάνια κοντά στην γέφυρα Öresund
- στη Νορβηγία στα νορβηγικά λιμάνια με ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τη Δανία, τη Γερμανία και τη Σουηδία.
Ο λόγος της έγκρισης της παράτασης, μετά από σχετικό αίτημα των παραπάνω χωρών, είναι πως παρά τη σταδιακή σταθεροποίηση της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, η Κομισιόν θεωρεί ότι οι όροι για την επιστροφή σε μια κανονικά λειτουργούσα περιοχή Σένγκεν δεν έχουν ακόμη πλήρως εκπληρωθεί.
Το Κολέγιο των Επιτρόπων, συζητώντας το θέμα σήμερα στο Στρασβούργο, αποφάσισε ότι παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού των αφίξεων των παράνομων μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης εφαρμογής της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, ένας σημαντικός αριθμός παράνομων μεταναστών ακόμα παραμένει στην Ελλάδα, καθώς και στα κράτη μέλη, που έχουν πληγεί περισσότερο από δευτερογενείς μετακινήσεις από την Ελλάδα.
Η κατάργηση των ελ��γχων στα συγκεκριμένα πέντε σημεία θα μπορούσε, ως εκ τούτου, σε αυτό το στάδιο να οδηγήσει σε αύξηση των δευτερογενών μετακινήσεων. Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων ασύλου που υποβλήθηκαν κατά το παρελθόν έτος, μαζί με τις αιτήσεις που εξακολουθούν να λαμβάνονται, έχουν βάλει μια σημαντική πίεση στη δημόσια διοίκηση και τις υπηρεσίες στα πέντε κράτη της ζώνης Σένγκεν στα οποία απευθύνεται η σύσταση.
Η Κομισιόν ελπίζει ότι η συνέχιση της εφαρμογής της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και η πλήρης εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων του Δουβλίνου «με την πλήρη συμμετοχή της Ελλάδας», θα οδηγήσει στην εξομάλυνση της συνοριακής κατάστασης εν ευθέτω χρόνω.
«Οι εξαιρετικές περιστάσεις που οδήγησαν στην έκδοση της σύστασης του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου εξακολουθούν να υπάρχουν», σύμφωνα με την απόφαση. «Ως εκ τούτου, είναι δικαιολογημένο να επιτραπεί στα ενδιαφερόμενα κράτη να παρατείνουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα για μια ακόμη περίοδο. Με βάση τα πραγματικά δεδομένα σε αυτό το στάδιο, η παράταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες για τα παραπάνω κράτη μέλη» αναφέρει η απόφαση.
Παρουσιάζοντας την απόφαση ο αρμόδιος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι «έχουμε μία σαφή προτεραιότητα και αποφασιστικότητα: την προστασία του Σένγκεν και την αποκατάσταση μιας κανονικά λειτουργούσας περιοχή Σένγκεν, μόλις οι συνθήκες το επιτρέπουν».
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, σημείωσε, «έχουμε λάβει σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα εξωτερικά μας σύνορα. Ένα ορόσημο στην εργασία μας υπήρξε η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας της κοινής Ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Δεν είμαστε όμως, δυστυχώς, ακόμα εκεί».
Για το λόγο αυτό, όπως είπε ο κ. Αβραμόπουλος, «προτείνουμε τη διατήρηση για ένα αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα, συντονισμένων και αναλογικών ελέγχων σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουμε το έργο μας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των τρεχουσών μεταναστευτικών προκλήσεων και των προκλήσεων ασφάλειας, ώστε να μπορούμε να άρουμε όλους τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα το συντομότερο όσο το δυνατόν».
Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινώσει ο Πρόεδρος Γιούνκερ για την πλήρη άρση των ελέγχων λήγει στο τέλος του έτους.
Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου