Την πρόταση του Ποταμιού για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών παρουσίασε στον Πρόεδρο της Βουλής ο Σταύρος Θεοδωράκης.
Ο πρόεδρος του Ποταμίου πρότεινε τη δυνατότητα αδειοδότησης έως 10 τηλεοπτικών σταθμών με την καταβολή εφάπαξ κόστους 10 εκατ. ευρώ και τη θέσπιση ετήσιου τέλους χρήσης συχνότητας το οποίο θα αντιστοιχεί σε 2% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων του κάθε σταθμού.
«Περισσότερα κανάλια, περισσότεροι εργαζόμενοι, περισσότερα λεφτά στα δημόσια ταμεία και περισσότερη διαφάνεια των οικονομικών των καναλιών. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε στον Πρόεδρο της Βουλής και θα κάνουμε και σε όλους του πολιτικούς αρχηγούς. Φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο και η λύση θα πρέπει να είναι πολιτική και όχι δικαστική» είπε ο κ. Θεοδωράκης, εξηγώντας πως με την Πρόταση του Ποταμιού θα εισρεύσουν στα ταμεία 300 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος ��εκαετίας, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος.
Οι 5 άξονες της πρότασης του Ποταμιού:
1. Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης: Η θητεία του είναι απολύτως ορισμένη χωρίς παρατάσεις.
2. Ανοιχτή διαδικασία αδειοδότησης έως 10 τηλεοπτικών σταθμών.
3. Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με το Δημόσιο (προμηθευτές του δημοσίου και εργολάβοι δημοσίων έργων) δεν μπορεί να μετέχουν στη μετοχική σύνθεση εταιρειών που κατέχουν τηλεοπτικούς σταθμούς.
4. Κάθε αδειοδοτούμενος καταβάλλει εφάπαξ 10 εκατομμύρια ευρώ ενώ παράλληλα θεσπίζεται ετήσιο τέλος χρήσης συχνότητας και το οποίο θα αντιστοιχεί σε 2% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων του σταθμού.
5. Κάθε έτος διενεργείται έλεγχος των βασικών οικονομικών και ποιοτικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων.