Τον δρόμο για την καταβολή της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ ανοίγει το Euroworking Group, το οποίο συνεδριάζει σήμερα.

Αν και δεν αναμένεται να ληφθεί απόφαση για την εκταμίευση της δόσης, θα αξιολογηθεί η πορεία υλοποίησης των προαπαιτούμενων, εκ των οποίων παραμένουν ακόμη τρία ανοικτά: οι αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων.

Στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να ζητηθεί από την κυβέρνηση να κλείσει όλα τα θέματα που παραμένουν ανοικτά μέχρι το Eurogroup της 10ης Οκτωβρίου, με τους δανειστές να θέτουν ως απώτατο όριο το τέλος Οκτωβρίου όταν και λήγει η προθεσμία για την εκταμίευση των 2,8 δισ. ευρώ.