Ενώ τη Δευτέρα οι υπερθεματιστές του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες πρέπει να καταβάλλουν την πρώτη δόση των 82 εκ. ευρώ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εισοδήματα όσων πήραν τις άδειες.
Όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Μάρα Ζαχαρέα, τα εισοδήματα αυτά δεν καλύπτουν σε μία τουλάχιστον περίπτωση το ποσό που πρέπει να καταβάλλει υπερθεματιστής, καθώς το ετήσιο εισόδημα σε ορισμένες χρονιές μόλις και ξεπερνάει τις 40.000 ευρώ, ενώ η εγγυητική του και η πρώτη δόση φθάνουν στα 20 εκατομμύρια ευρώ!
Και βεβαίως, το ερώτημα είναι τι θα γίνει αν κάποιος υπερθεματιστής δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνει. Π.χ. ο κ. Ιωάννης Καλογρίτσας θα πρέπει να βρει τράπεζα να τον δανείσει ως την Δευτέρα, έναντι των γνωστών οικοπέδων Καραμπάτσου, που περιγράφει ως πηγή κάλυψης της πρώτης δόσης.