Κατατέθηκε στη Βουλή η σύμβαση για το Ελληνικό.
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου πρόκειται για «κύρωση της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19.07.2016 Τροποποιητικής Σύμβασης και ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων».