Το… μάτι στους αιώνιους φοιτητές κλείνει ο Νίκος Φίλης.
Με τροπολογία του υπουργού Παιδείας ακυρώνεται ο νόμος Διαμαντοπούλου που προέβλεπε τη διαγραφή των αιώνιων φοιτητών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο 4009/2011, αν ο φοιτητής δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα στη σχολή, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή με διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα.
Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας καταργεί επίσης τη διάταξη που αναφέρει μέχρι πότε διατηρείται η φοιτητική ιδιότητα (παρ. 1, άρ. 49 του Ν. 4009), ακυρώνοντας έτσι συνολικά τον προηγούμενο νόμο που έδινε τη δυνατότητα είτε διαγραφής μετά το ν+2 για τα εξάμηνα φοίτησης είτε συνέχισης της φοίτησης με τις προϋποθέσεις του εσωτερικού οργανισμού των ΑΕΙ.
Δείτε εδώ το έγγραφο: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ.pdf