«Αμετάκλητη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, αποτελεί η απομάκρυνση των εργολάβων από τα νοσοκομεία και η προάσπιση των εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων», αναφέρει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, σχολιάζοντας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορά στις Ατομικές Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την καθαριότητα των νοσοκομείων.
Σημειώνει επίσης, ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει, εντός του Αυγούστου, νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα κατοχυρώνει αυτή την πολιτική επιλογή, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εξοικονόμησης πόρων, προστασίας των εργαζομένων και προάσπισης της δημόσιας υγείας.