Το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος Οικειοθελούς Γνωστοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Το πλαίσιο αυτό θα δίνει μια τελευταία δυνατότητα στους μη συνεπείς φορολογούμενους να γνωστοποιήσουν τα αδήλωτα περιουσιακά τους στοιχεία, πριν επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης αναληθών φορολογικών δηλώσεων.
Οι διαβουλεύσεις με τους Θεσμούς θα ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες . ώστε οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα περιέχουν και τις διατάξεις για την εφαρμογή του περιουσιολογίου, να κατατεθούν πολύ σύντομα στη Βουλή.
Το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. ενέκρινε επίσης την εισήγηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, για σειρά πρωτοβ��υλιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανείων) «με σημαντικό όφελος για την κοινωνία και την περιφερειακή ανάπτυξη», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.