​Υπό τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γ. Δραγασάκη συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) με βασικό θέμα στην ατζέντα του τη ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων.

Θα συζητηθούν ακόμα οι κοινωνικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.