​Να δικαιολογήσει την εξαίρεση των βουλευτών από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άρα, από την μείωση συντάξεων που θα συνεπαγόταν, επιχειρεί το υπουργείο Εργασίας με ανακοίνωσή του, μετά τον σάλο που προκλήθηκε.
Το υπουργείο Εργασίας αναφέρει στην ανακοίνωσή του:
«Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταβάλλονταν οι συντάξεις μέχρι το 2012.
Δηλαδή δεν υπάρχει φορέας κοινωνικής ασφάλισης αρμόδιος για να καταβάλλει τις συντάξεις αυτές καθώς οι βουλευτές δεν κατέβαλαν ποτέ ασφαλιστικές εισφορές.
Έτσι λοιπόν, δεν είναι νοητή η υπαγωγή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που δημιουργείται για πρώτη φορά, διότι ο ΕΦΚΑ συγκροτείται από ασφαλιστικά ταμεία και γενικότερα από φορείς κοινωνικής ασφάλισης και μόνο.
Συνεπώς δεν πρόκειται για εξαίρεση των βουλευτών από το σύστημα του ΕΦΚΑ αφού μετά το 2012 (4093/12) οι βουλευτές υπάγονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ανήκουν λόγω της μισθωτής εργασίας που παρείχαν πριν από την εκλογή τους».