Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος θα κατατεθεί πιθανότατα αύριο το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής στο υπουργείο Εσωτερικών και τη μετονομασία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, που θα υπάγεται στη συγκεκριμένη Γραμματεία, σε Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Στο νομοσχέδιο προωθείται, επίσης, η επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, προκειμένου η διαδικασία να μην υπερβαίνει τις 14 ημέρες, ενώ δεν θα υπάρχει σε αυτό η νομοθετική αναγνώριση της Τουρκίας -ή άλλης χώρας- ως ασφαλούς τρίτης χώρας.

Τέλος, με το σχέδιο νόμου συστήνεται Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης με στόχο την εφαρμογή των πολιτικών ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των μεταναστών στην ελληνική επικράτεια.