Αυτή τη φορά τα όσα ψήφισαν οι βουλευτές στράφηκαν και κατά των ιδίων, καθώς, με απόφαση του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση εναρμονίζονται οι δαπάνες μετακίνησης με το… μνημόνιο.
Η απόφαση του Νίκου Βούτση προσαρμόζει στα νέα οικονομικά δεδομένα τις δαπάνες μετακίνησης για αποσ��ολές του Κοινοβουλίου ή υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός επικράτειας.
Οι αλλαγές επέρχονται κυρίως στο άρθρο 2 για τα έξοδα διανυκτέρευσης στο εξωτερικό, όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κανένα όριο με αποτέλεσμα να εμφανίζονται υπερβολικοί λογαριασμοί, οι οποίοι ανέρχονταν ακόμα και 400-500 ευρώ! Η απόφαση Βούτση προβλέπει πλέον ημερήσιο όριο 220 ευρώ για διανυκτερεύσεις στο εξωτερικό και 80 ευρώ για το εσωτερικό.
Η δεύτερη μεταβολή αφορά στο άρθρο 3 και την ημερήσια αποζημίωση για το εξωτερικό, η οποία διαμορφώνεται στα 100 ευρώ, από τα περίπου 180 ευρώ που ίσχυαν.
Εξακολουθεί να μην υπάρχει ημερήσια αποζημίωση για το εσωτερικό.