​«Στόχος της Συνόδου Κορυφής είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία», δηλώνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τουσκ, μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ποροσένκο. «Όσο εντείνονται οι διαβουλεύσεις θα έχουμε δύσκολες συνομιλίες, θέλω ως εκ τούτου να σας υπενθυμίσω τις τρεις αρχές που πρέπει να διέπουν τη συμφωνία», είπε ο Πρόεδρος Τουσκ.

«Η συμφωνία πρέπει να είναι αποδεκτή και από τα 28 κράτη μέλη, ασχέτως του πόσο μικρά, ή μεγάλα είναι, πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο και τρίτων πρέπει να συμβάλει αποτελεσματικά στη συνολική στρατηγική μας», ανέφερε ο Ντ. Τουσκ. και διευκρίνισε ότι αυτή περιλαμβάνει την ενίσχυση της ζώνης Σένγκεν, το τέλος της πολιτικής του wave through, την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ελλάδα, την ενίσχυση των δυτικών Βαλκανίων και την συνεργασία με την Τουρκία.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος», είπε ο Ντ. Τουσκ και έσπευσε να διευκρινίσει ότι είναι «περισσότερο συγκρατημένος, από ότι αισιόδοξος».

Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου