​Πάγια τακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δίνει τα χρήματα σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας απευθείας σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και ποτέ σε κυβερνητικούς φορείς υπογραμμίζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ καλά ενημερωμένοι παράγοντες της Κομισιόν.

Αναφερόμενοι στο "πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση μέσω του νέου εργαλείου βοήθειας έκτακτης ανάγκης για ανθρωπιστικές κρίσεις σε χώρες της ΕΕ", οι ίδιοι παράγοντες παρέπεμπαν στο Άρθρο 3 του σχετικού κανονισμού.

Τι λέει το άρθρο 3;

«Eπιτρέπεται στην Επιτροπή να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις προμηθειών με τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών και να κάνει επιχορηγήσεις σε μη κυβερνητικές οργαν��σεις (ΜΚΟ) και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες των κρατών μελών και να αναθέτει καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε διεθνείς οργανισμούς».

Οι ίδιοι παράγοντες επεσήμαναν ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας βασίζεται «στις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και του ανθρωπισμού».

Δείτε επίσης:

Πυρά Μαξίμου για τον υποτιθέμενο αποκλεισμό της Ελλάδας απ'την χρηματοδότηση της Κομισιόν

Έκτακτη «ένεση» εκατ. ευρώ σε Ελλάδα:ΑΥΤΟ είναι το σχέδιο της Κομισιόν για την προσφυγική κρίση