Την επιβολή ελέγχων για όλους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνησε και προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις υπό διαπραγμάτευση θέσεις του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το κείμενο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του, ως απάντηση στα ζητήματα ασφάλειας και στην τρομοκρατική απειλή (όπως δήλωσε ο προεδρεύων Ολλανδός υπουργός Klaas Dijkhoff και αναφέρεται στο κείμενο).
Το Συμβούλιο συμφώνησε συγκεκριμένα με τη διαπραγματευτική θέση για ενίσχυση των ελέγχων, σχετικά με τις βάσεις δεδομένων στα εξωτερικά σύνορα. Με βάση την εντολή αυτή, η ολλανδική Προεδρία θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο, όταν εγκριθεί η πρόταση.
«H ενδυνάμωση των κοινών εξωτερικών συνόρων μας με την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την προστασία της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών», δήλωσε ο Klaas Dijkhoff, υπουργός Μετανάστευσης της Ολλανδίας.
Η πρόταση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διενεργούν συστηματικούς ελέγχους σε όλα τα πρόσωπα, όταν διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που απολαμβάνουν του δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ (δηλαδή των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους που δεν είναι πολίτες της ΕΕ) με σύγκριση των βάσεων δεδομένων για τα απολεσθέντα και κλεμμένα έγγραφα, καθώς και προκειμένου να εξακριβώσει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε όλα τα εξωτερικά σύνορα (αεροπορικά, θαλάσσια και χερσαία), τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο.
Ωστόσο, στην περίπτωση που η συστηματική εξέταση για τις βάσεις δεδομένων για όλα τα πρόσωπα που απολαμβάνουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, οδηγήσει σε δυσανάλογη επίπτωση στη ροή της κυκλοφορίας στα χερσαία και θαλάσσια, τα κράτη μέλη θα μπορούν να διενεργούν στοχευμένους μόνο ελέγχους με βάσεις δεδομένων. Προϋπόθεση η αξιολόγηση των κινδύνων να δείχνει ότι δεν οδηγεί σε κινδύνους που σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τις διεθνείς σχέσεις των κρατών μελών ή απειλή για τη δημόσια υγεία.
Όσον αφορά τα από αέρος σύνορα, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου 6 μηνών από την έναρξη του τροποποιημένου κανονισμού.
Όπως υπενθυμίζεται στο κείμενο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτή η ρύθμιση για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν (SBC) παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2015, ως απάντηση στην αύξηση των τρομοκρατικών απειλών με το κάλεσμα από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 9ης και της 20ής Νοεμβρίου 2015, σε στοχευμένη αναθεώρηση του Κώδικα Σένγκεν, στο πλαίσιο της ανταπόκρισης για «ξένους τρομοκράτες μαχητές».
Όπως επίσης αναφέρεται, ενώ τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ελέγχουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που συστηματικά κατά την είσοδο ενάντια σε όλες τις βάσεις δεδομένων , οι ισχύουσες διατάξεις δεν προέβλεπαν ότι κατά την έξοδο, οι έλεγχοι για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική λόγους ασφαλείας πρέπει να πραγματοποιούνται με συστηματικό τρόπο.
Η τροποποίηση θα ευθυγραμμίσει τις υποχρεώσεις ώστε να περιλαμβάνουν συστηματικούς ελέγχους κατά την έξοδο για να διασφαλίσει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια.