​Επιστολή στους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων της χώρας έστειλε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, καλώντας όλους τους εκπαιδευτικούς σε εθνικό και κοινωνικό διάλογο για την Παιδεία.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός τους καλεί να καταθέσουν τις προτάσεις τους (ατομικές ή συλλογικές), που θα αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία ή άλλα ζητήματα που προσφέρονται για διάλογο και υπάρχουν στη σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.

Επίσης, ο υπουργός ζητά από τους εκπαιδευτικούς να οργανώσουν το επόμενο διάστημα συζητήσεις στο πλαίσιο των παιδαγωγικών συνεδριάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων, αλλά και συζητήσεις σε επίπεδο σχολείου με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των γονέων και στην περίπτωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των μαθητών, προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα της εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολείου και να κατατεθούν σχετικές προτάσεις.

Τέλος, ο κ.Φίλης ζητά από τους εκπαιδευτικούς να συνδιοργανώσουν μαζί με τους άλλους φορείς της εκπαι��ευτικής κοινότητας, τους τοπικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκδηλώσεις-συζητήσεις για την παιδεία.

Στόχος του διαλόγου που έχει ήδη ξεκινήσει είναι, σύμφωνα με τον κ.Φίλη, να υποβληθεί μια έκθεση πορισμάτων στην πολιτική ηγεσία τον προσεχή Απρίλιο.

Τα κείμενα των συλλόγων διδασκόντων, των συλλόγων γονέων και των μαθητικών κοινοτήτων με καταγραφή των διαφορετικών απόψεων θα προωθούνται με την παρακάτω διαδικασία: από κάθε σύλλογο ένας ή μία εκπαιδευτικός αναλαμβάνει εθελοντικά να αναρτά στην ιστοσελίδα του Διαλόγου (http://dialogos.minedu.gov.gr/) τις προτάσεις του συλλόγου εκπαιδευτικών, των γονιών και των 15μελών των μαθητών και μαθητριών.