Την έγκριση της επιτροπής των μόνιμων αντιπροσώπων των 28 κρατών μελών της ΕΕ έλαβε η πρόταση της Κομισιόν, με την οποία δίνεται τελεσίγραφο στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών.

Η Κομισιόν καλε�� την Ελλάδα να λάβει δραστικά μέτρα για το θέμα στο επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα δίνει «τελεσίγραφο» ενός μήνα για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης και διορία έως τον Μάιο για να εφαρμοστεί.

Ενδιάμεσα, τον Απρίλιο, θα γίνει από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες η αξιολόγηση των μέτρων που θα έχουν ληφθεί.